INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING COMPANY


  • Moscow

  • London

  • Beijing

  • Belgrade

 

O nama

DOMINANTA je kompletan integrator logističkih usluga, koji je u mogućnosti da za račun klijenta reguliše sve procese logistike, kao i da obezbedi efikasnu interakciju i razmenu podataka u realnom vremenu na osnovu savremenih sistema i tehnologija.

 
Logistička kompanija DOMINANTA nudi svojim klijentima najviši nivo usluga u uvozno-ivoznim poslovima i spremna je da pruži delimičan ili pun spektar usluga u oblastima špedicije, carinjenja i pravne podrške, koristeći prethodno izračunate cene i najoptimalniju šemu isporuke.

 

Transport se vrši pod strogom kontrolom u svim fazama kretanja tovara, tako da možete biti sigurni da će roba uvek biti isporučena na vreme. Mi uvek razmišljamo iz perspektive naših klijenata. Mi upravljamo kompletnim lancem snabdevanja, od strateškog planiranja i učešća u kompletnom projektu, do potpisivanja poslednjeg računa, stvarajući više od poslovne veze sa klijentom. Naš posao je uvek baziran na individualnom pristupu svakom klijentu.


Individualni pristup znači da Vi radite sa špediterom , pažljivo analizirajući Vaš nalog.
Mi nudimo inicijativnost i efikasnost.

DOMINANTA je pouzdan partner i najzahtevnijim klijentima.


Mi razvijamo naš posao tako da ime DOMINANTA bude sinonim efikasne usluge, gde odgovornost za kvalitet igra ključnu ulogu.

 

DOMINANTA i njene prednosti:
 

Tržišna orjentisanost, sa širokim poznavanjem potrošačke kulture;

Geografska rasporostranjenost zahvaljujući velikom broju kontakata;

Individualni pristup svakom klijentu;

Sposobnost i ambicija za rešavanje čak i najkomplikovanijih problema i zahteva;

Konkurentne cene;

Saradnja sa skladištima širom sveta;

Iskustvo i ekspertiza u oplasti carinskih poslova.

 

U našoj kompaniji smo vodjeni sledećim principima obavljanja svog posla:

 

konstantan razvoj kompanije;

profesionalizam;

striktno poštovanje principa poslovne etike u svim segmentima obavljanja delatnosti;

individualni pristup i stvaranje poverenja u saradnji sa partnerima, poštovanje interesa partnera i odgovornost za uspeh partnera;

ispunjavanje obaveza navedenih ugovorom;

poštovanje poslovnih tajni;

kreiranje bezbrižne atmosfere u interakciji korišćenjem informacionih tehnologija i adaptacija

zajedničkih poslovnih procesa medjusobno;

konstantno širenje spektra usluga, što podleže najstrožijim standardima kvaliteta;

striktno poštovanje Ruskog kao i medjunarodnog prava;

kategorično odbijanje korupcije u saradnji sa partnerima i dobavljačima.

 

Naš moto je: ’’ Odgovornost i iskustvo se pothranjuju medjusobno’’.

 

Ponosno možemo reći:

 

’’DOMINANTA – Deo Vašeg uspešnog poslovanja’’.

 

 

  Copyright © Since 2014. All rights reserved.


The program code written by ExeL ( exelka3@gmail.com )