INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING COMPANY


  • Moscow

  • London

  • Beijing

  • Belgrade

Pravno zastupanje

Razvoj preduzeca, rad na novim trzistima, nabavka sirovima u inostranstvu moze znacajno povecati spoljnotrgovinsku razmenu. Istovremeno, novi partneri kao I nova trzista mogu predstavljati dodatne rizike u poslovanju. Da bi ste smanjili moguce rizike, I obezbedili dugorocni razvoj vaseg poslovanja, nasa firma vam nudi niz usluga vezanih za pravnu podrsku.

Nasi strucnjaci ce vam pomoci I upoznati vas sa uslovima rada u zemlji, dati vam korisne smernice koje se ticu mogucih rizika, pripremati nacrte ugovora, raditi pravnu analizu, davati savete o privrednim aktivnostima I naravno, vrsiti pripremu dokumentacije.

DOMINANTA za vas moze vrsiti sledece:

 

Sprovodjenje poslovne prepiske i online pregovaranje u Vaše ime;

Pomoć u pripremi i održavanju stranih trgovinskih ugovora na Ruskom i Engleskom jeziku;

Sprovodjenje carinjenja i pribavljanje overene dokumentacije;

Savetuje u vezi sa uskladjivanjem platnog prometa Ruske federacije u spoljnotrgovinskom prometu;

Analizira pouzdanost inostranih partnera;

Kontroliše utovar i prati kretanje robe;

Moze izvrsiti uvoz vase robe, ukoliko kupac nije direktan uvoznik.


 Copyright © Since 2014. All rights reserved.